RUZIE MAKEN

BRENGT JE DICHTER BIJ ELKAAR


Iedereen maakt wel eens ruzie. Dat is niet altijd slecht. Al is het geen pleidooi om met bloempotten te gooien. Ruzie maken kan je dichter bij elkaar brengen, zegt relatiedeskundige Rika Ponnet. Daarbij kan het tot oplossingen leiden als je gaat kijken naar je dieperliggende behoeften en er samen over kan praten.

Rika Ponnet: “Ruzie maken is zoeken naar verbondenheid. Het is een heel intieme vorm van communicatie, omdat we vanuit onze emoties reageren. Via onze emoties tonen we wie we zijn en wat we nodig hebben.” Versterkt de band “Ruzie maken kan je dichter bij elkaar brengen. Er komt iets op tafel waarover je van gedachten kan wisselen. Of samen tot een oplossing komen. Dat maakt je band nadien sterker, omdat je merkt dat je relatie ook op moeilijke momenten overeind blijft.” Nooit ruzie? “Als je daarentegen ruzie vermijdt en geen uiting geeft aan je emoties, dan hou je in feite een deel van jezelf buiten de relatie. Dat doet de intimiteit geen goed en laat de verbondenheid afbrokkelen. Je behoefte kan een eigen leven gaan leiden, terwijl de ander er niet eens weet van heeft.” Allebei gelukkig “Dit standpunt hoor ik dan ook vaak tijdens relatietherapie in mijn praktijk: ‘De ander moet veranderen. De ander doet mij pijn, hij of zij is opportunistisch, egoïstisch, narcistisch. Hij of zij maakt mij met opzet ongelukkig.’ Niemand begint met die intentie aan een relatie. We willen niets liever dan dat we allebei gelukkig zijn in onze relatie.” Waaruit komt ruzie voort? “In elke relatie vind je hetzelfde basispatroon terug. Het maakt niet uit of het een liefdesrelatie is, een vriendschap, een ouderkindrelatie of een werkgerelateerde relatie,” stelt Rika. “Er is telkens een partner die meer investeert in de relatie, die meer betrokken is, zich meer engageert en meer zorg besteedt aan de relatie. Deze partner wil gehoord worden, gezien worden, wil meer aandacht voor de relatie. De andere partner is meer gericht op autonomie en vrijheid. Hij of zij krijgt het gevoel niet zichzelf te kunnen zijn. Dat het nooit genoeg is. Omdat hij of zij niet telkens in conflict wil gaan - want dat is pijnlijk - kan deze partner zich terugtrekken. Bijna elk conflict kan je terugbrengen naar dit basispatroon.” Wat zit eronder? Rika: “Als je kan afdalen naar de diepere behoefte, wordt het interessant. Heb je nood aan meer ruimte of meer betrokkenheid in je relatie? Toegegeven, voor veel mensen is het niet evident te weten wat je diepste verlangens zijn.” Klaag- of zaagruzie “Gaat jullie ruzie telkens over hetzelfde? Over heel banale dingen, zoals het dopje van de tandpasta of rondslingerende sokken? De frustratie zit altijd op een dieper niveau. De behoefte die niet vervuld is, kan respect zijn voor je werk. Want jij probeert alles netjes te houden. Of niet gehoord worden als je vraagt om de sokken in de was te gooien. De andere partij kan dan weer de behoefte hebben om aanvaard te worden zoals hij of zij is, iemand die orde en netheid niet zo belangrijk vindt. Nood aan positieve nabijheid Vind je dat hij of zij vele uren alleen doorbrengt, dan heb je wellicht behoefte aan positieve nabijheid. Elkaar eens vastpakken na een stressvolle dag. Even de tijd nemen om met elkaar af te stemmen: hoe gaat het met je vandaag? Je kan ook ander gezelschap opzoeken als je partner graag alleen is. Kijk ook naar jezelf “Daarom is het belangrijk om op zoek te gaan naar je eigen behoefte in de relatie. Heb je nood aan meer ruimte of meer betrokkenheid? Als je je behoefte bij jezelf kan benoemen, dan is de volgende stap deze delen met je partner. Doe dit op een manier dat de ander zich hierdoor niet onder druk gezet of tekortgedaan voelt.” Eigen behoefte invullen “Na een tijdje leer je beter te doorzien wat er speelt bij jezelf en je partner. Daarop kan je dan inspelen. Verandert dit alles? Neen. Zelfs als je er een tijdje mee aan de slag gaat, kunnen er nieuwe conflicten opsteken. Weet ook dat de ander nooit aan al je behoeftes zal kunnen voldoen. Verwacht dus niet alle heil van de ander. Iedereen kan voor een deel ook de eigen behoeftes invullen.”

De lezing kan je ook digitaal volgen!

Op woensdag 28 oktober 2020, van 19u tot 21u.


Ruzie maken is een heel intieme vorm van communicatie, omdat we vanuit onze emoties reageren.”


Rika Ponnet, Relatiedeskundige