AANVULLENDE VOORDELEN

VAN HART TOT HART


Het coronavirus heeft een enorme invloed gehad op ons leven. OZ wil daarom extra zorg dragen voor iedereen die de impact voelde of voelt van het coronavirus. Op medisch vlak, maar ook daarbuiten. Daarom hebben we tijdelijk onze aanvullende voordelen aangepast of uitgebreid. We willen daarmee tegemoetkomen aan de nieuwe noden die door deze bijzondere situatie zijn ontstaan. We geven je hier graag een overzicht.

VOOR COVID-19-PATIËNTEN

Heeft het coronavirus je te pakken gekregen en werd je gehospitaliseerd?

  • Dan zorgen we voor een terugbetaling van bepaalde remgelden voor zorg die gerelateerd is aan corona. Het gaat over remgelden van je huisarts of specialist, kinesitherapie, klinische biologie en radiologie en dit tot zes maanden na de hospitalisatie.
  • Ook de tussenkomst in zorgverblijven wordt verhoogd van € 32 naar € 35 en van 28 dagen tot maximaal 56.

VOOR ALLE LEDEN

Psychotherapie

Tot nu toe werd enkel psychotherapie voor kinderen tot en met 18 jaar terugbetaald. Omdat we beseffen dat de coronacrisis ook een grote impact heeft op het mentale welzijn van volwassenen, zal die tegemoetkoming van € 10 per sessie (tot max. 10 sessies per kalenderjaar) uitgebreid worden naar volwassenen.

Tele- en videosessies

Heel wat afspraken voor logopedie, psychotherapie of diabetes konden niet doorgaan. Door de coronacrisis werd er meer ingezet op tele- en videosessies. OZ zal die sessies ook terugbetalen, iets wat tot nu toe nog niet gebeurde.

Veiligheid

Tot nu toe kon je al een tegemoetkoming krijgen van € 20 per persoon per kalenderjaar voor artikelen die je aankoopt in de OZ Shop en die de veiligheid bij het sporten, de veiligheid thuis of op de weg bevorderden. Maar ook zorgen voor veiligheid tegen het virus is belangrijk. Daarom breiden we deze tegemoetkoming uit naar mondmaskers en desinfecterende zeep of gel.

Andere voordelen

Er zijn nog een aantal andere zaken die veranderen of uitgebreid worden. Een kort overzicht:

  • Terugbetaling online fitness-sessies van 10 beurten
  • Verlenging bon Miniboetiek
  • De tegemoetkoming voor kortverblijf wordt uitgebreid naar de woonzorgcentra
  • Wie een aerosoltoestel huurt bij de OZ Uitleendienst, moet de eerste 6 maanden niets betalen (inclusief toebehoren)
  • De tegemoetkoming voor buitenschoolse opvang voor kinderen met een handicap wordt uitgebreid naar thuisbegeleiding