VACCINATIES

FEITEN EN FABELS


Vaccins beschermen je tegen infectieziektes. Vaccineren is dus nuttig, en toch bestaan er nog steeds heel wat misvattingen over. Wij onderscheiden de fabels van de feiten.

1. “VACCINS ZWAKKEN HET IMMUUNSYSTEEM AF”

Niet waar. Vaccins trainen net ons immuunsysteem. Ons lichaam maakt hierdoor antistoffen aan zonder dat je zelf ziek wordt. Dankzij deze antistoffen ben je beschermd wanneer je de ziekte echt zou tegenkomen. Je moet vaccins dus beschouwen als lessen voor je afweersysteem.

2. “MIJN KIND HOEFT NIET GEVACCINEERD TE WORDEN”

Inentingen bieden bescherming tegen een toekomstige blootstelling aan de ziekte. Elk jaar sterven er nog mensen aan de gevolgen van een ziekte waarvoor een inenting bestaat, zoals bijvoorbeeld mazelen. De vaccinaties worden ook best tijdig gegeven, want langer wachten vergroot de kans dat je de infectie oploopt en ernstig ziek wordt. Zo lopen baby’s op de leeftijd van acht weken het hoogste risico om sommige ziektes en complicaties te krijgen. Er bestaat een vaccinatieschema om te weten op welke leeftijd je jouw kind best laat inenten tegen een bepaalde ziekte. Als je je kind niet laat vaccineren, dan ontzeg je het eigenlijk een mogelijke bescherming. In België is het wel zo dat de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie is voor kinderen.

3. “GEVAARLIJKE INFECTIEZIEKTES KOMEN NOG AMPER VOOR”

Veel infectieziektes zijn nog niet verdwenen. Wanneer er minder gevaccineerd wordt, vergroot de kans dat de ziekte opnieuw de kop opsteekt. Ook al zou een ziekte uitgeroeid zijn in België, dan nog kan deze voorkomen in andere landen. Wanneer je bijvoorbeeld op reis gaat, kan je er dus aan blootgesteld worden en de ziekte overdragen op iemand die niet gevaccineerd is. Een hoge vaccinatiegraad is dus nodig om de verspreiding van een ziekte tegen te gaan. Op die manier worden mensen beschermd die niet ingeënt kunnen worden, bijvoorbeeld mensen met een bepaalde chronische aandoening.

4. “VACCINEREN IS ZINLOOS WANNEER JE OUDER BENT DAN 65 JAAR”

Dat klopt niet. Sommige ziektes kunnen namelijk op hoge leeftijd ernstige gevolgen hebben. Daarom wordt er bij deze leeftijdscategorie aangedrongen op bijvoorbeeld de jaarlijkse griepprik. Mocht je niet volledig ingeënt zijn tegen andere ziektes, vraag dan aan je huisarts of inhaalvaccinaties nuttig kunnen zijn.

5. “VACCINATIES HEBBEN VEEL BIJWERKINGEN”

Er kunnen soms kleine en voorbijgaande bijwerkingen optreden. De kans op ernstige bijwerkingen is minimaal. Niet vaccineren is gevaarlijker dan het wel doen. Er is geen bewijs dat vaccins ernstige of chronische ziektes zouden veroorzaken. Bovendien worden vaccins goed getest en moeten ze aan strenge veiligheidseisen voldoen alvorens ze op de markt worden gebracht.

VOORDEEL VACCINATIE

OZ betaalt een tegemoetkoming van € 10 per persoon per kalenderjaar voor een vaccin dat erkend wordt in België.

Meer informatie op www.oz.be/voordelen

OZ BROCHURE

OZ heeft een brochure met alle info over vaccinaties bij kinderen. Vraag ernaar in je plaatselijk OZ-kantoor. Toekomstige mama’s en papa’s kunnen bij OZ ook een gratis vaccinatieschijf opvragen: een handige wijzer om te weten welke vaccins je op welke leeftijd moet krijgen.

Mail naar info@oz.be

ZORG DAT JE NIETS MIST DOOR GRIEP

Griep is een besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Bij sommige mensen kan de griep ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven honderden mensen aan die gevolgen. Een vaccinatie maakt de kans een stuk kleiner dat je griep krijgt. Voor een griepvaccinatie kan je best tussen half oktober en half november langsgaan bij je huisarts. Het vaccin kost maximaal € 10, maar wordt voor bijna de helft terugbetaald aan mensen uit risicogroepen, zoals 65-plussers en chronisch zieken. De Vlaamse overheid biedt gratis griepvaccins aan voor bewoners van gesubsidieerde woonzorgcentra.

MEER WETEN OVER VACCINEREN?

Raadpleeg www.laatjevaccineren.be